NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Vadászcsárda 2000 Kft. által üzemeltetett

valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékok szervezője az Vadászcsárda 2000 Kft. (8782 Zalacsány, Arany János utca  1.)

 

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki regisztrált tagja a Vadászcsárda Zalacsány Facebook oldalának, a https://www.facebook.com/vadaszcsarda.zalacsany oldalnak.

Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen

üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az

adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes

képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag

törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

az Vadászcsárda 2000 Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,

megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető

tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

A Játék leírása

A Játékokra a Vadászcsárda 2000 Kft jellemzően létrehoz a weboldalon egy Nyereményjáték

menüpontot, vagy egy külön landing page-et, amin a játékot szervezi.

Illetve szervezhet játékot a Facebook oldalán is. Az adott Játék leírásai ezeken az oldalakon, az általános Nyereményjáték

szabályzat pedig a „Nyereményjáték szabályzat” menü alatt tekinthető meg. Ha a Játékhoz

regisztráció, jelentkezés, feliratkozás szükséges, akkor azt az adott oldalon a Vadászcsárda 2000 Kft.

kommunikálja, és link vagy feliratkozó űrlap segítségével a résztvevőt oda

navigálja, ahol ezek elvégezhetőek. A megfejtések elküldésének módját, az adott játékra

vonatkozó leírás egyértelműen meghatározza.

 

A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok

leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett

jelentkezések érvénytelenek.

 

Jelentkezés a Játékra

 

A Játékra jelentkezni

– valamennyi, az adott Játékkal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, például a feltett kérdésre

történő válaszadással, hírlevélre való feliratkozással vagy anyag beküldésével, a Facebook-on

történő szabályos aktivitással

– valamit az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez, a játék kiírásától függően szükséges

lehet a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről, vagy Facebook fiókból érkező megfejtés,

pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről, egy

Facebook fiókkal legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy

játékos csak EGY e-mail címről, vagy Facebook fiókról játszhat vagy szavazhat egy

játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt

kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó játékos érdekében.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a kiírásban szereplő összes pályázati feltételt

teljesíti, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta a

Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai

kezeléséhez.

 

Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák, ami általában 1 darab a

megnevezett nyereményből, kivéve, ha leírás másként nem rendelkezik.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

 

Sorsolás

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyes választ beküldő Játékosok között, más

esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között, vagy a feliratkozók között a sorsolás

minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik,

a Vadászcsárda 2000 Kft. munkavállalóiból álló sorsolási bizottság előtt.

 

Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen, és/vagy a Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki

azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek

között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen Vadászcsárda Zalacsány  Facebook oldalán üzenetben, neve, email címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert.

Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 

A nyeremények kézbesítése

A nyereményt a Vadászcsárda Zalacsány üzletében a 8782 Zalacsány, Arany János utca 1. szám alatt lehet átvenni.

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag az Vadászcsárda 2000 Kft -nél tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében.

Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a

továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Vadászcsárda 2000 Kft-t

semmilyen felelősség nem terheli.

 

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Vadászcsárda 2000 Kft., mint

adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Vadászcsárda 2000 Kft. minden további

engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése

és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Vadászcsárda 2000 Kft.

termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére. Azonban,

ha adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének

megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a

Vadászcsárda 2000 Kft-től, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő

által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-

16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig

bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

A Vadászcsárda 2000 Kft. a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései

szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 

Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási

késedelemért a Vadászcsárda 2000 Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk

tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok

helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Vadászcsárda 2000 Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó

jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 

Facebook játékok esetén

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs

köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel

szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely

ahttps://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon

megtalálható.

 

Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és

feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag

a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Vadászcsárda 2000 Kft.

 weboldalán, Facebook oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra

hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson

kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy

hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A

Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.